Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność!

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm., uprzejmie zawiadamiamy, iż administratorem Pani/Pana danych jest firma 4AL z siedzibą w Lubinie przy ul. Grabowej 25, kod pocztowy: 59-300 Lubin, nr NIP: 6921934746, nr REGON: 390770307.

Firma 4AL jako Administrator Serwisu i innych zasobów znajdujących się w domenie Hide-Audio.pl , docenia zaufanie Użytkowników i w niniejszym Dziale pragnie zapoznać Państwa ze sposobem wykorzystywania informacji o Was, uzyskanych ze strony serwisu www.Hide-Audio.pl.

Zapisy Polityki Prywatności zostały stworzone w celu przedstawienia naszej troski o właściwe przetwarzanie danych osobowych Użytkowników.

Sposoby zbierania i przetwarzania informacji

W momencie rejestracji na stronie serwisu www.Hide-Audio.pl podczas gdy Użytkownik przegląda ją/je, Administrator uzyskuje jego identyfikacyjne dane osobowe. Informacje te (z wyłączeniem numeru karty kredytowej) mogą być udostępnione innym organizacjom godnym zaufania. Podczas rejestracji, Użytkownik otrzymuje propozycję skorzystania z możliwości wyrażenia swoich preferencji, odnoszących się do sposobu korzystania z informacji o nim. Ponadto podczas odwiedzania Serwisu lub innych zasobów w domenie Hide-Audio.pl, Administrator uzyskuje dodatkowe informacje takie, jak np. ilość wizyt na stronie, przeciętny czas spędzony na przeglądaniu stron, strony oglądane przez odwiedzających i rodzaje kupowanych produktów. Pozwala to na dokonywanie modyfikacji treści i wyglądu stron w celu poprawiania ich efektywności. Administrator może odstępować ogólne i anonimowe dane tego typu osobom trzecim.

Gdy Użytkownik przegląda zasoby Serwisu lub inne strony w domenie Hide-Audio.pl, rejestrowany jest również jego adres IP, co pomaga w administrowaniu nim. Niektóre strony Serwisu oraz inne w domenie Hide-Audio.pl korzystają z technologii cookies, aby zapamiętać preferencje Użytkownika dla potrzeb kolejnych wizyt. Administrator zastrzega sobie możliwość wykorzystania informacji o Użytkownika, zgodnie z obowiązującym prawem w celu ochrony praw firmy 4AL, stron Serwisu Hide-Audio.pl i innych użytkowników, a także w wypadku uzasadnionej konieczności ochrony bezpieczeństwa użytkowników, firmy 4AL ,tej strony Serwisu i innych w domenie Hide-Audio.pl.

Ochrona danych

Serwis i inne zasoby znajdujące się w domenie Hide-Audio.pl posiadają stosowne zabezpieczenia gwarantujące ochronę danych osobowych Użytkowników.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu danego Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą to każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez danego Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie dany Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobie zgłaszającej żądanie, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
  • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie dany Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  • prawo do sprostowania – dany Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
  • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania dany Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – dany Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
  • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
  • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z danym Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych niżej danych kontaktowych.

Pliki Cookies

Ciasteczka (cookies) to informacje tekstowe zapisywane przez witrynę w przeglądarce. Dzięki nim strona może zapamiętywać Twoje preferencje i być lepiej dostosowana do Twoich potrzeb.

Możesz w każdej chwili wyłączyć akceptowanie ciastek w przeglądarce, w tym celu odwiedź jej opcje konfiguracyjne i wyłącz obsługę cookies. Miej jednak na uwadze, że po tej operacji witryna może nie działać prawidłowo.

Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Informacje dotyczące dzieci

Ważna jest dla nas, jako Administratora Serwisu i innych zasobów w domenie Hide-Audio.pl, ochrona prywatności dzieci. Nasze strony nie są zaprojektowane dla dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Data wejścia w życie

Regulacje te są zgodne z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania uaktualnień w tym dokumencie w celu poinformowania Cię o zmianach w stosowanych przez nas sposobach przetwarzania danych.

Zapytaj Administratora

Zapraszamy Użytkowników do zadawania pytań lub dzielenia się opiniami na temat stosowanych przez nas metod ochrony danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: biuro@Hide-Audio.pl

Adres e-mail Użytkownika dodany będzie do informacji, które już o Tobie posiadamy jako Administrator Serwisu i innych stron w domenie Hide-Audio.pl.